Öne Çıkanlar
Son Yazılanlar

22 Mart 2012 Perşembe

Java Eğitim Videoları (İngilizce)


  
  Adı “Green Project” olarak bilinen bir projenin içerisinde yer alan James Gosling, proje için en uygun dilin belirlenmesi isini üstlenmisti. 1984'de Sun Microsystems'de göreve baslayan Gosling, çalısmalarına C++ ile baslamıs ancak bu dilin proje için yeterli olmayacagı düsüncesiyle, yine bu dilin bir türevi olan ve ilk adı “Oak” olan yeni bir dili gelistirmeye baslamıstı. Daha sonra yerel bir kafeden çagrışım yaparak bu dilin adını Java olarak degistirmistir. O günlerden bu güne Java hala gelistirilmektedir  ve günümüzde pöpülaritesi tartısılmaz olan bir dil olarak kullanılmaktadır.

                                    İşte Youtube Üzerinden yayınlanana Java eğitimi. (İngilizce)

 

 

 
Yükseklik Ölçmeleri


Nokta Nivelmanı
  
   Yeryüzündeki noktaların yüksekliklerini tanımlayabilmek için, bir başlangıç yüzeyi ve bu yüzeye dik doğrultuların saptanması gerekir. Yeryüzünde en kolay belirlenebilen doğrultular, çekül doğrultularıdır. Bilindiği gibi durgun bir sıvı yüzeyi çekül doğrultusuna diktir. Çekül doğrultuları da her noktada denge halindeki deniz yüzeyine diktir. Karaların altında da devam ettiği düşünülen denge halindeki deniz yüzeyi, başlangıç yüzeyi yani sıfır yükseltili yüzey olarak alınabilir ve bu yüzey Geoit olarak adlandırılmıştır. Buna göre yükseklik, yeryüzü noktalarının çekül doğrultusunda başlangıç yüzeyine yani geoide olan uzaklığıdır. Başlangıç yüzeyinin altında bulunan noktaların çekül doğrultusunda geoide olan uzaklıkları da derinlik olarak adlandırılır....

   Tanımıyla başlayan Yükseklik Ölçmeleri dersinin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır.

 Yükseklik tanımı ve yükseklik belirleme yöntemleri,
 Geometrik nivelman,
 Nivelman aletleri,
 Nivolarda eksen hataları ve hataların giderilmesi,
 Nivelman ağları,
Yeraltında uzunluk ölçme yöntemi
 Nivelman noktalarının tesisi,
 Hat nivelmanı,
 Yüzey nivelmanı,
 Boyuna ve enine kesit,
 Kesitlerle alan ve hacim hesapları,
 Hassas nivelman,
 Nivelmana etki eden hatalar,
 Düşey açı ölçümü,
 Kısa mesafelerde trigonometrik nivelman,
 Kule yüksekliği ölçümü ve hesabı,
 Kırılma katsayısının belirlenmesi,
 Uzun mesafelerde trigonometrik nivelman,
 Karşılıklı gözlemlerle trigonometrik nivelman,
 Trigonometrik nivelmanda hassasiyet,

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Erkaya' nın notları

   BURADAN

Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Aktuğ'un Notları
 
   BURADAN


26 Şubat 2012 Pazar

Jeodezi Nedir ?


Jeodezi Nedir?

Dünyanın şekli ve ölçüleri ile ilgilenen bilim dalıdır.Modern Jeodezi Çalışmaları

Dünyânın şekli ve büyüklüğünün tâyini jeodezi ilmi açısından geometri konusuna girer. Geometri yanında yer çekiminin de rolü büyüktür. Dünyâ tam bir küre olarak kabul edilirse, yarıçapı 6.371.023 m civârında ortaya çıkar. Eğer daha gerçekçi olarak dönel elipsoit olarak kabul edilirse, iki asal ekseni mevcuttur. Büyük eksende yarıçap 6.378.160 m, küçük eksende yarıçap 6.356.774 m’dir. Bu değerler milletlerarası jeodezi birliğinin 1967’de yayınladığı değerlerdir.


Dünyânın şeklini târif eden en güzel geometrik şekil geoiddir. Geoid, dünyâ yerçekimi sahası dengeli potansiyel düzeyinin okyanus yüzeyi ile çakıştığı en uygun şekle denir. (Dengeli potansiyel yüzeyi, yerçekim kuvvetleri ile dünyânın dönüş kuvvetinin birbirine eşit olduğu noktalardır.) Karaların bulunduğu kıtalarda dünyâ kütlesi okyanuslardakine nazaran daha fazla olduğu için yerçekim sahası kıtalarda büyüktür. Elipsoidden farklı olarak karaların bulunduğu kısımlarda şekil şişkindir. İdeal bir elipsoid ile geoid arasında okyanuslarda ± 1 m; karalarda ortalama ± 100 m fark vardır.
Geometrik Jeodezi 

Geometrik jeodezi, jeodezi ile ilgili problemlerin doğrudan doğruya geometrik usullerle çözümüdür. Hesaplamaları yapmadan önce özel âletlerle ölçü yapılır. Yatay ve dikey açılar, çok hassas bir şekilde teodolit ile ölçülür. Mesâfe, elektronik mesafe ölçen cihazlarla ölçülür. Yatay mesafeler, üçgenleme metodu ile ölçülerek üçgenin diğer kenarları hesapla bulunur


Fiziksel Jeodezi 

Fiziksel jeodezi, dünyânın çekim kuvvetini esas alarak yeryüzünün elipsoit yapısının muhtelif noktalarındaki düzlük ve yüksekliklerinin ölçülerek bulunması metodlarıyla ilgilidir. Mutlak çekim kuvvetlerinin ölçülmesi çok zordur. Dünyânın belirli noktalarında bu ölçümler yapılabilir. Kaide olarak ölçümler sarkaçlar ile veya serbest düşme deneyleri ile yapılır.

İkinci Dünyâ Savaşı sıralarında yerçekimi kuvvetini ölçebilen statik gravimetre cihazı geliştirilmiştir. Bu cihaz hem pratik, hem de hassas ölçüm yapacak özelliktedir. Böylece çok noktada alınan ölçülerle dünya geoid yapısının ideal elipsoid yapısından farkı kolaylıkla bulunabilmektedir.

Astronomik Jeodezi

Astronomik jeodezi, gerçek yön jeodezisidir. Yâni, dünyânın herhangi bir noktasının dik doğrultusunu ekvator ve Greenwich’den geçen sıfır boylam düzlemine göre konumu esas alınır. Bu yön, o noktanın astronomik enlem ve boylamı olarak ifade edilir.


Astronomik ve jeodezik koordinatlar arasındaki fark dikey sapması olarak târif edilir ki, bu jeodezik koordinatlardaki elipsoidin o noktadaki eğimlerini verir. Bu eğimlerden geoit haritaları sayısal ve grafik olarak çizilir. Şu ana kadar dünyânın Kuzey Amerika, Avrupa ve Hindistan bölgelerini içine alan geoit haritaları çizilmiştir.


Uydu Jeodezisi 

Uydu aracılığıyla yapılan jeodezik çalışmalar çok yeni olmakla beraber en sıhhatli neticeleri vermektedir.

Uydu dünyâ etrafında dünyâ üzerindeki noktalara göre hareketsizmiş gibi kalması için sekiz km saniye hızla döner. İncelemeler geometrik ve yerçekimi kuvvetleri ile uydu ve mahallî (lokal) istasyonlar arasında yapılır.

Uydular mesâfeleri ya fotoğraflarla veya laser ışınlarıyla tesbit ederler. Uzaydan çekilen fotoğraflarda kırılma etkisi az olur. Yerçekim kuvvetleri uydu aracılığı ile daha hassas tesbit edilebilir. Dünyânın geoit yapısının elipsoidinden farkları 10 m, hata ile haritalanabilecek şekilde uydu ile ölçülebilmektedir. 

ArcGis Egitim Videolari

Arkadaşlar eğitim videolarını izleme fırsatı bulacağımız hostta bir sorun var sanırım en kısa zamanda yeni videolar eklemeye çalışacağım, o zamana kadar eğitim için faydalanabileceğiniz bir kaç adres vereyim ;


ArcGis Help

ArcGis Desktop

Ftp İşlem

Youtube ArcGis Tutorial

ArcGis10 Full İndir


ArcGis, verileri harita, tablo yada grafik olarak görüntüleyebilmek için, konumsal ve tablosal veriyi kolayca yükleyebilmeyi sağlayan bir kullanıcı ara yüzüne sahip en yaygın masa üstü Coğrafi Bilgi Sistemi ve haritalama yazılımıdır. ESRI (Environmental Systems Research Institute) firması tarafından geliştirilmiş olan ArcView GIS yazılımı bilgi yaratma, görüntüleme, analiz etme ve sunmada yeni çözümler getirmektedir.

Programı aşağıdaki bağlantılardan herhangi bir tanesiyle istediğiniz şekilde indirebilirsiniz:

Programı web sitesinden indir


Crack Yapımı:

Aşağıdaki linkten indireceğiniz klasördeki AfCore.dll dosyasını programın kurulu olduğu C:\Program Files\ArcGIS\Desktop10.0\Bin

klasörünün içine atıp orijinali ile degiştiriniz.

Bu kadar.


Crack yapımı için ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdaki zip dosyasını indirip içindeki linki tarayıcınızla açıp ulaşabilirsiniz...

Crack Yapımı Anlatımı25 Şubat 2012 Cumartesi

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Nedir ?


     Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik  ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.

     Coğrafi Bilgi Sistemleri temel olarak yer referanslı verilri uygun teknolojik araçlarla toplar,analiz eder ve kullanıcıya sunar.CBs için, toplanan verilerin konumsal analizlerinin gerçeklerştirilmesini sağlayacak özel bilgisayar programlarınada ihtiyaç vardır.Ancak CBs, bir harita görüntüleme aracından ziyade coğrafi veriyi yöneten bir sistem olarak ele alındığında, bir coğrafi bilgi sisteminde bulunan veri,yazılım,donanım, insanlar ve yöntemlerden oluşan beş temel bileşenin bütünleşik bir yapıda çalışması gerekir.

    Genelde haritalama teknik ve yöntemleriyle toplanan veriler,uygun yazılımlar yardımıyla öncelikle bilgisayar veritabanlarında saklanır ve kullanıcı beklentilerine göre işlenirler.Gerekli donanımlar vasıtasıyla üretilen bilgilerin çoğaltılması ve sanal ağlar üzerinden paylaşılması için kullanıcı talepleri yönlendirici olur.

   Tüm bu işlemler esnasında, verinin tolanmasından üretilmesine kadar geçen süreçte bilgi üretim ve kulanım standartlarının da belirlenmesi gerekmektedir.Çok Okunanlar